Mysql Beklenmedik Sonuçlar

1- NULL ARAMA YAPMAK SELECT * FROM a WHERE a.column = NULL Bu sorgu mysql optimizer tarafından yok sayılacaktır. SELECT * FROM a WHERE a.column IS NULL Şeklinde arama yapılmalıdır. 2- LEFT JOIN PERFORMANSI SELECT * FROM a LEFT JOIN b ON b.a = a.id WHERE b.column = ‘something’ Aşağıdaki sorgu daha performanslıdır SELECT * FROM […]

Mysql Best Practices

Mysql query yazarken daha rahat etmek için birkaç en iyi uygulama örneği: Satıriçi yorumlar kullanılmalıdır /* Bu sorgu kullanıcıları listeler */ Boşluk tuşu yerine TAB tuşu tercih edilmelidir birden fazla AND operatörü kullanılıyorsa WHERE den sonra 1=1 kullanılıp sonraki satırlar AND ile başlatılarak ileride değişiklik yapılması daha kolay hale gelebilir. Tablo ve sütun isimleri anlaşılabilir […]