ERROR: unable to allocate 1168 bytes in shared memory: Cannot allocate memory: Cannot allocate mem hatası çözümü

PHP-FPM bu hatayı veriyor ise;

/proc/sys/vm/max_map_count dosyasının içeriği şu şekilde değiştirilmeli sorunun çözülmesi halinde ise reboot atınca ayarlar silineceğinden en aşağıdaki kalıcı çözüm uygulanmalı.

–Öncesi (/proc/sys/vm/max_map_count varsayılan hali):

# sysctl vm.max_map_count
vm.max_map_count = 65530

–Sonrası:

# sysctl -w vm.max_map_count=655300
vm.max_map_count = 655300

Sonra php fpm servisi yeniden başlatılmalı

# systemctl status php5-fpm.service

php5-fpm.service - The PHP FastCGI Process Manager
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/php5-fpm.service; enabled)
Active: active (running) since...

 

KALICI ÇÖZÜM

Kalıcı olarak ayarları yapmak için /etc/sysctl.conf dosyasının içerisine aşağıdaki parametre eklenmelidir.

vm.max_map_count=655300

# sysctl -p  komutu ile değişiklikler uygulanmalıdır.

Bir cevap yazın