Firewall Proftpd Passive Port ayarları

Firewall ayarlarından Ftp passive portlarını (49152-65535) dışarıya açıyoruz.

Ayarladığımız bu port numaralarını Plesk panel için;

nano /etc/proftpd.d/55-passive-ports.conf

komutu ile dosyamızı yaratıp aşağıdaki ayarları içerisine yazıyoruz.

<Global>

PassivePorts 49152 65535

</Global>
systemctl restart xinetd

Komutuyla restart attıktan sonra. Ftp bağlantıları bizim firewall’ımızın izin verdiği bu portlardan gerçekleştirilecek.

 

Bu ayar sunucuda /etc/proftpd.d/ dizini yok ise PassivePorts 49152 65535 ayarı

/etc/proftp.conf dosyasıda <global> tag altına da yazılabilir.