Sunucu Bozuk SSD analizi

Bozuk HDD lerinizi aşağıdaki komutlar aracılığı ile inceleyebilirsiniz SMART overall-health self-assessment test result: FAILED! olarak gözüküyorsa SSD’nizin arıza yapmış olma olasılığını göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca HDD’leriniz için smartctl -a /dev/sda komutuyla Reallocated_Sector_Ct  değerini kontrol etmelisiniz. Ek olarak aşağıdaki komutlar arızalı SSD/HDD tespitinde yardımcı olabilir. cat /proc/mdstat lvdisplay –maps smartctl -a /dev/sda mdadm –query –detail /dev/md0 […]