Windows python 2 ve python 3 aynı anda kurma

Python 3 ü varsayılan ayarlarda kuruyoruz. Python 2 yi varsayılan ayarlarda kuruyoruz. Sonra Komut satırına Python 3 çalıştırmak için (python 3 ü önce kurduğumuz için) py python 3 pip çalıştımak için py -m pip list Python 2 çalıştırmak için py -2 python 2 pip çalıştımak için py -2 -m pip list Script’in içerisinde python versiyon […]