Plesk 12 PHP-FPM performans ayarı

Plesk -> Araçlar ve Ayarlar -> Olay Yönetimi (Event manager) aşağıdaki ayarları yapın.

ENG: Physical hosting created | high (75) | root | /root/event_handler.sh

TR: Fiziksel barındırma oluşturuldu |Yüksek (75) | root | /root/event_handler.sh

event_handler.sh Dosyasının içeriği:

#!/bin/bash
touch /var/www/vhosts/system/${NEW_DOMAIN_NAME}/conf/php.ini
echo -e "[php-fpm-pool-settings]\npm = ondemand\npm.max_children = 500\npm.process_idle_timeout = 10s\npm.max_requests = 10000\npm.status_path = /status\nrequest_terminate_timeout = 120s" > /var/www/vhosts/system/${NEW_DOMAIN_NAME}/conf/php.ini

Bash dosyasını oluşturulurken ftp over SSH kullanılıyorsa linux dosya modu ve ANCII tipinde kayıt yapılmalıdır nano gibi bir editör kullanılıyorsa buna gerek yoktur sonrasında;

chmod +x /root/event_handler.sh

Komutuyla scripti çalıştırılabilir yap (ls ../root ile kontrol yapılabilir dosya adı yeşilse dosya olmuştur)

Bundan sonra oluşturulan domainlerde yeni PHP FPM ayarları devreye girecektir ve daha performanslı çalışacaktır.

Şu an yazdığımız ayarlar ile 256 işlem gerçekleştirecek şekilde PHP’yi ayarlardık.


Tek tek de bu ayarlar aşağıdaki dizinde php.ini dosyasına elle girilebilir.

/var/www/vhosts/system/${NEW_DOMAIN_NAME}/conf/php.ini

Sonrasında ayarların uygulanması için aşağıdaki komut kullanılmalıdır.

#/usr/local/psa/bin/php_settings -u

Bir cevap yazın