Plesk 12 PHP Handler değiştirme

Plesk yüklü sunucumuzda

/usr/local/psa/bin/php_handler --list

ile handler listesinden domain id’sine göre

/usr/local/psa/bin/php_handler --replace -old-id plesk-php56-fpm -new-id plesk-php70-fpm

Bu komutla sunucudaki tüm domainlerin php handler’ları değiştirilebilir.

Bir cevap yazın