Plesk PHP-fpm Too Many Open Files 24 Error (Çözüldü)

Plesk’te fpm ayarları burada /opt/plesk/php/7.1/etc/php-fpm.conf bulunuyor bu hatayı hangi php versiyonunda alıyorsak onun fpm ayarlarını değiştirmeliyiz

;rlimit_files = 1024

satırını

rlimit_files = 4096

ile değiştirip

service plesk-php71-fpm restart

ile fpm uygulamasını yeniden başlatalım.

Böylece sistem kaynakları yettiği sürece php-fpm in open files limitini arttırıp hatayı almayı almaktan kurtulacağız. Hata almaya devam ederseniz parametrenin değerini daha fazla yükseltebilirsiniz.