The Apache service fails to start: Cannot load /usr/lib/apache2/modules/mod_security2.so Hatası

The Apache service fails to start: Cannot load /usr/lib/apache2/modules/mod_security2.so Hatası
ModSecurity eklentisinin bulunamamasından kaynaklanan bir hatadır.

Aşağıdaki dosyada modsecurity.so eklentisinin load edildiği satır yorum satırına çevirerek sorun giderilebilir

/etc/apache2/mods-enabled/security2.load #LoadModule security2_module /usr/lib/apache2/modules/mod_security2.so


Sonrasında apache başaltılabilir olacaktır.
Eğer domainler plesk default page2i gösteriyorsa plesk repair web komutuyla düzeltilebilir.